SALES CORP

Stavebná firma

Stavebná firma

Hlavné činnosti

Murovanie

Zatepľovanie

Rekonštrukcie mostov

Búracie práce

Armovanie a zhotovenie debnenia

Úprava a realizácia spevnených plôch

Výstavba rodinných domov

Likvidácia odpadu

Kariéra

Ak si myslíte že svojimi skúsenosťami a zodpovedným prístupom viete obohatiť našu spoločnosť, zaregistrujte sa do našej databázy a my vás budeme kontaktovať. Svoje životopisy posielajte výlučne cez náš kontaktný formulár.