K naším hlavným činnostiam patria aj búracie práce. Demontovanie nevyhovujúcich konštrukcií – napríklad bytových jadier, priečok, betónových prvkov a následný odvoz a likvidácia odpadu v súlade s legislatívou SR.

Referencie