Pri likvidácii odpadu spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré sú na likvidáciu odpadu zamerané a disponujú certifikátmi ISO14001. Odpad si nedovolíme zlikvidovať inou ako takouto cestou, nakoľko sme ohľaduplní k životnému prostrediu.

Referencie