Medzi naše hlavné činnosti patria aj rekonštrukcie mostov. Vo verejnom sektore zastrešujeme kompletné rekonštrukcie mostov malých a stredných rozmerov. Po kompletnej demontáži starých nevyhovujúcich mostných konštrukcií realizujeme nové mostné konštrukcie podľa technologických postupov s certifikovanými materiálmi a vyškoleným personálom.

Referencie