Zámková dlažba, chodníky a príjazdové cesty

Medzi naše hlavné činnosti patrí aj úprava a realizácia spevnených plôch, pri ktorej navážame a hutníme jednotlivé frakcie kameniva a tým pripravujeme podklad pre finálnu vrstvu spevnenej plochy ako sú zámková dlažba, chodníky, alebo príjazdové cesty. Taktiež ponúkame finalizáciu spevnenej plochy asfaltovaním.